LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EB129 19h30 thứ 2, thứ 5 20/12/2018 13/13 Đăng Ký
EB130 19h30 thứ 4, thứ 6 09/01/2019 12/13 Đăng Ký
EB131 18h00 thứ 4, thứ 6 20/02/2019 11/13 Đăng Ký
EB132 18h00 thứ 3, thứ 5 14/03/2019 05/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EPI 130  19h30: thứ 3, Chủ Nhật 19/02/2019 13/13 Đăng Ký
EPI 131  19h30: thứ 4, thứ 6 27/02/2019 13/13 Đăng Ký
EPI 132  19h30: thứ 3, thứ 5 07/03/2019 06/13 Đăng Ký
EPI 133  18h00: thứ 4, thứ 6 22/03/2019 05/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
ENC 147 19h30 thứ 3 19/02/2019 13/13 Đăng Ký
ENC 148 18h00 thứ 5 28/02/2019 13/13 Đăng Ký
ENC 149 19h30 thứ 3 12/03/2019 08/13 Đăng Ký
ENC 150 19h30 thứ 2 18/03/2019 05/13 Đăng Ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ