LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EB129 19h30 thứ 2, thứ 5 20/12/2018 13/13 Đăng Ký
EB130 19h30 thứ 4, thứ 6 09/01/2019 12/13 Đăng Ký
EB131 18h00 thứ 3, Chủ Nhật 19/02/2019 6/13 Đăng Ký
EB132 18h00 thứ 4, thứ 6 20/02/2019 3/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EPI 128  19h30: thứ 4, thứ 6 19/12/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 129  18h00: thứ 2, thứ 5 10/01/2019 13/13 Đăng Ký
EPI 130  19h30: thứ 3, Chủ Nhật 19/02/2019 06/13 Đăng Ký
EPI 131  18h00: thứ 4, thứ 6 20/02/2019 05/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
ENC 145 18h00 thứ 6 18/01/2019 13/13 Đăng Ký
ENC 146 18h00 thứ 5 24/01/2019 13/13 Đăng Ký
ENC 147 19h30 thứ 3 19/02/2019 08/13 Đăng Ký
ENC 148 18h00 thứ 5 28/02/2019 05/13 Đăng Ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ