LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
MIỄN PHÍ


Lớp Học

Thời Gian Học

Khai Giảng

Sĩ Số

Ưu Đãi

EB12518h00 thứ 2, thứ 517/09/201815/15Chi Tiết
EB12619h30 thứ 2, thứ 522/10/201815/15Chi Tiết
EB12718h00 thứ 4, thứ 616/11/201811/15Chi Tiết
EB12819h30 thứ 2, thứ 526/11/20186/15Chi Tiết

Lớp Học

Thời Gian Học

Khai Giảng

Sĩ Số

Ưu Đãi

EPI 125 18h00: thứ 2, thứ 524/09/201815/15Chi Tiết
EPI 126 19h30: thứ 4, thứ 624/10/201814/15Chi Tiết
EPI 127 18h00: thứ 2, thứ 519/11/201813/15Chi Tiết
EPI 128 18h00: thứ 2, thứ 529/11/20188/15Chi Tiết

Lớp Học

Khai Giảng

Sĩ Số

Ưu Đãi

ENC13623/10/2018
Khai Giảng (T3 – 19h30 )
13/13Chi Tiết
ENC13720/11/2018
Khai Giảng (T3 – 19h30 )
11/13Chi Tiết
ENC13811/12/2018
Khai Giảng (T3 – 19h30 )
6/13Chi Tiết

Đã đăng ký học