LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EB127 18h00 thứ 4, thứ 6 16/11/2018 13/13 Đăng Ký
EB128 19h30 thứ 2, thứ 5 26/11/2018 13/13 Đăng Ký
EB129 19h30 thứ 2, thứ 5 20/12/2018 12/13 Đăng Ký
EB130 19h30 thứ 4, thứ 6 09/01/2019 6/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EPI 126  19h30: thứ 4, thứ 6 24/10/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 127  18h00: thứ 2, thứ 5 19/11/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 128  19h30: thứ 4, thứ 6 19/12/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 129  18h00: thứ 2, thứ 5 10/01/2019 5/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
ENC 143 18h00 thứ 6 19/01/2019 13/13 Đăng Ký
ENC 144 19h:30 thứ 3 15/01/2019 12/13 Đăng Ký
ENC 145 18h00 thứ 6 18/01/2019 09/13 Đăng Ký
ENC 146 18h00 thứ 5 24/01/2019 09/13 Đăng Ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ