LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EB126 19h30 thứ 2, thứ 5 22/10/2018 13/13 Đăng Ký
EB127 18h00 thứ 4, thứ 6 16/11/2018 13/13 Đăng Ký
EB128 19h30 thứ 2, thứ 5 26/11/2018 12/13 Đăng Ký
EB129 19h30 thứ 2, thứ 5 20/12/2018 6/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
EPI 125  18h00: thứ 2, thứ 5 24/09/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 126  19h30: thứ 4, thứ 6 24/10/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 127  18h00: thứ 2, thứ 5 19/11/2018 13/13 Đăng Ký
EPI 128  19h30: thứ 4, thứ 6 19/12/2018 8/13 Đăng Ký
Lớp học Thời gian học Khải giảng Sĩ Số Đăng ký
ENC 136 19h30 thứ 3 23/10/2018 13/13 Đăng Ký
ENC 137 19h30 thứ 3 20/11/2018 13/13 Đăng Ký
ENC 138 19h30 thứ 3 18/12/2018 11/13 Đăng Ký
ENC 139 19h30 hoặc 18:00 thứ 4 26/12/2018 9/13 Đăng Ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ