BẠN CHƯA BIẾT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA MÌNH

Biết mình biết ta, trăm trận không bại. Trước khi bạn tìm hiểu thông tin khóa học bạn nên kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình trước nhé!.

Nếu bạn đã từng thi Toeic, Ielts, Toefl bạn hãy bỏ qua phần kiểm tra năng lực này

CHI TIẾT TOÀN BỘ KHÓA HỌC TẠI ETRIP

Khóa Etrip Basic
3 Tháng (20 buổi)
  • Đối tượng: những bạn bị mất gốc tiếng Anh
  • Luyện ngữ âm, ngữ điệu cơ bản
  • Học nền tảng tiếng Anh
Khóa Etrip Intermediate
2,5 Tháng (18 buổi)
  • Đối tượng: Những bạn có nền tảng tiếng Anh cơ bản
  • Luyện ngữ âm, ngữ điệu
  • Luyện ngữ pháp, từ vựng theo chủ đề
Khóa Etrip Advanced
3 Tháng (24 buổi)
  • Đối tượng: Những bạn đã có nền tảng tiếng Anh khá
  • Giao tiếp liên tục với người nước ngoài 4 -6 h mỗi ngày
  • Chuẩn hóa lại ngữ pháp, phát âm