BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO

Hướng Dẫn Sử Dụng

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Etrip tại: https://etrip.edu.vn/login/ (Nếu chưa có bạn cần tạo tài khoản
  • Bước 2: Làm lần lượt 4 phần của bài kiểm tra (bạn có thể làm phần nào trước cũng được)

TIẾN HÀNH LÀM BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO