Thank you – Old – LBB

Thank you – Old – LBB

Cảm ơn bạn đã hoàn thành bài tập của nghe của Etrip về Long Bien Bridge, dưới đây là transcrips và audio của bài vừa rùi bạn có thể download về để luyện tập thêm nhé, kết quả của bạn sẽ được Etrip thông báo lại sau

Transcrips

Audio

Thank you – Old – LBB
5 (100%) 1 vote