Thank you – Old – HKL

Thank you – Old – HKL

Cảm ơn bạn đã hoàn thành bài tập của nghe của Etrip về Hoan Kiem Lake, dưới đây là transcrips và audio của bài vừa rùi bạn có thể download về để luyện tập thêm nhé, kết quả của bạn sẽ được Etrip thông báo lại sau

Transcrips

Audio

Tài Liệu Ngoài

Thank you – Old – HKL
Rate this post